Dobro došli u digitalni repozitorij!

Digitalni arhivski repozitorij Sveučilišta u Zagrebu pohranjuje i omogućava pristup digitaliziranom gradivu sveučilišnog arhiva koji se nalazi u Rektoratu Sveučilišta. U sveučilišnom arhivu čuvaju se zapisi iz modernog razdoblja života Sveučilišta, od 1874. godine do danas: administrativna I financijska dokumentacija, spisi sveučilišnih tijela, dokumentacija o polaznicima sveučilišnih studijskih programa te nastavnoj, stručnoj i znanstveno-istraživačkoj djelatnosti, raznovrsne zbirke tiskovina i publikacija, kao i druge dokumentacijske cjeline nastale radom Sveučilišta i s njime povezanih institucija. U repozitoriju se nalazi digitalizirana dokumentacija koja je javno dostupna: izvješća o radu, redovi predavanja, normativni akti, publikacije i dokumentarna građa i dr.